Hydraulistics. Handelen met voorkennis.


Bosch Rexroth

Het constant zuiver houden van bedrijfsvloeistoffen is een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van machines en installaties. Het uitgebreide Rexroth portfolio aan filtes en reinigingssystemen voor hydraulische olie-en smeerolietoepassingen zorgt voor optimale machinebeschikbaarheid en -prestaties over de gehele levenscyclus en vermidert zo de Total Cost of Ownership.

Of het nu gaat om losse filterelementen, complete filters, conditioneereenheden of ontwateringsinstallaties; Rexroth biedt met het filtertechniek programma de juiste oplossing voor vrijwel elk vraagstuk. Innovatieve sensoren en voorzieningen voor diagnose op afstand maken het voor de gebruiker mogelijk op elk gewenst moment de kwaliteit en de zuiverheid van een medium te controleren. De systemen die de conditie bewaken, melden het bereiken van kritische grenswaarden, zodat de onderhoudsafdeling tijdig maatregelen kan nemen en ongeplande productiestilstand wordt voorkomen. Dit verhoogt de machinebeschikbaarheid en vermindert de opereationele kosten. Zoals bij alle producten en oplossingen stelt Rexroth ook hier consequent internationale normen en standaards voorop. Hierdoor zijn voor alle eindgebruikers onafhankelijk van de machinebouwer, de technische voordelen van de filtertechniek van Rexroth beschikbaar. Daarbij zorgt de wereldwijde verkoop- en serviceorganisatie voor korte communicatie-lijnen en vakkundig advies.

 • vs5cYms5gW,
 • 27 January 2014
 
 • Bosch Rexroth
 • Burnett & Hillman
 • EATON Aeroquip
 • EATON Hansen & Gromelle
 • EATON Walterscheid
 • EATON Winner
 • EPE Italiana (EPOLL)
 • Freudenberg
 • Hydac (Hyros)
 • Oleo Tecnica
 • Pister
 • Spradow
 • Tube Mac